Lamina Diş Kaplama

Lamina Diş Kaplama

Güzel bir gülüşün anahtarı güzel ve sağlıklı dişlerden geçmektedir. Fakat bazı kişilerde ön dişlerde renklenmeler, çürükler, çapraşıklıklar gibi sebeplerle gülüş estetiği bozulabilir ve kişiler gülümsemelerinden tatmin olmayabilirler. Gülüş estetiğinin yetersiz olduğu durumlarda kişiler psikolojik ve sosyal anlamda birçok problem yaşayabilmektedir.

Geçmişte dişleri yeniden şekillendirip gülüş estetiğini yükseltmek amacıyla yapılan kaplamalar, dişlerde büyük oranda aşındırma ve küçültmeler gerektirdiği için bir takım sıkıntılara sebep olmaktaydı. Fakat günümüzde porselen lamina kaplamaların geliştirilmesiyle güzel bir gülümsemeye kavuşmak çok daha kolay bir hal aldı.

Bu blog yazımızda lamina kaplamalar için aklınızda olan lamina diş kaplama fiyatları, lamina kaplama nedir, lamina kaplama nasıl yapılır gibi soruları cevapladık.

Lamina kaplama nedir?

Lamina kaplamalar yaprak porselen olarak da bilinen özellikle ön dişlere uygulanan estetik kaplamalardır. Lamina diş kaplama, dişin bütününü bozmadan sadece ön yüzeyine yapılan restorasyon (yenileme) çeşididir. Bazı durumlarda dişten hiç tıraşlama yapmadan sadece yapıştırılarak yapılabilen bir restorasyondur. Bu kaplamalar için dişlerde hiç aşındırma yapılmaz ya da çok az aşındırma yapılır. Bu sebeple sağlıklı diş dokuları korunmuş olur. Çok ince bir yapıda tasarlanan lamina kaplamalar dişlerin yalnızca ön yüzlerini ve bazı durumlarda kesici yüzlerini kaplamaktadır.

Lamina Kaplamaların Avantajları nelerdir?

Lamina diş kaplamaların en önemli faydalarından biri yüksek estetik özelliklere sahip olmalarıdır. Yapımlarında kullanılan seramiklerin özelikleri sayesinde, üzerlerinde istenilen renk ve görüntünün oluşturulabilmesi, güzel olmanın yanı sıra doğal bir görünüm de elde etmeye izin vermektedir. Bu nedenle gülüş tasarımı yapılırken en fazla faydalanılan kaplama yöntemlerinden biridir.

Yüzey yapılarının pürüzsüzlüğü sayesinde kolay kolay renklenme oluşmayan lamina kaplamalar, iyi bir ağız hijyenine sahip hastalarda çok uzun yıllar çay, kahve gibi maddelerin neden olduğu renklenme problemleri olmadan kullanılabilirler.

Bunun yanında lamina kaplamalar için sağlıklı dişlerde gereksiz madde kaybı yapılmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Sağlıklı dişlerin estetik amacıyla aşındırılıp küçültülmesi her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Fakat lamina kaplamalarla bu sorun ortadan kalkmaktadır. Bu şekilde hem tedavi sırasında hem de sonrasında hastaların çok daha rahat ve konforlu olması mümkün olmaktadır.

Lamina kaplamalar tek dişe yapılabildiği gibi birden fazla dişe de aynı anda yapılabilir ve tek tek yapıştırılırlar. Bu sayede diş aralarının temizliği de blok halinde yapılan kaplamalara göre çok daha kolaydır. Üstelik, blok halinde yapılan kaplamalara göre, gülüş esnasında çok daha doğal ve güzel bir görüntüye sahip olmaktadırlar.

Dişe minimal zarar vermektedir.
Kaplama materyali en estetik malzemeden yapılabilir(ışık geçirgenliği olan)kısa sürede istenilen estetik sonuca ulaşılabilmektedir.

Lamina kaplamanın dezavantajları

Lamina kaplamalar, düzgün yapılmadığı taktirde restorasyon yerinden oynayabilir hatta kırılabilir.

Lamina kaplamalar hangi durumlarda yapılır?

Diş ve çene gelişimini tamamlamış, dişlerini ve gülüşünün görüntüsünden memnun olmayan herkese lamina kaplamalar yapılabilmektedir. Lamina kaplamalarına ihtiyaç duyulan durumları şu şekilde sayabiliriz;

Ön dişlerde kırılma ve aşınmaların bulunduğu durumlarda.
Beyazlatma tedavilerinin yeterli gelemediği ölçülerde diş renklenmelerine sahip kişilerde.
Ortodontik tedaviyi tercih etmeyen hastaların hafif çapraşıklık durumlarında.
Ortodontik tedavi sonrası yeterli gülüş estetiğinin sağlanamadığı hastalarda.
Ön dişlerdeki yüzeysel çürüklerde.
Diş boylarının orantısız ya da kısa olduğu durumlarda.
Diş minelerinin genetik olarak pürüzlü olduğu ya da yapısal bozuklukların bulunduğu durumlarda.
Diş şekillerindeki anatomik bozuklukların varlığında.
Renklenmiş ve eskimiş eski dolguların varlığında.
Gülüş tasarımının bir parçası olarak yapılabilir.
Ön dişler arasında diastema adı verilen boşlukların bulunduğu durumlarda.

Lamina kaplamalar dayanıklı mıdır?

Lamina kaplamalar yüksek dayanıklılıkta porselenlerden imal edilmektedir. Bu nedenle aşınmalara karşı son derece dayanıklıdırlar. Fakat ince yapılarından dolayı metal destekli ya da empress olarak anılan ve tüm dişi saran porselenlere göre daha hassastırlar. Bu sebeple çiğneme kuvvetinin yüksek olarak hissedildiği arka dişlere uygulanmaları tavsiye edilmemektedir.

Doğru bölgeye doğru şekilde yapılan lamina diş kaplamalar, gerekli özen ve ağız bakımı sağlanırsa, çok uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde kullanılabilirler.

Lamina kaplamalarda nelere dikkat etmek gerekir?

Lamina kaplama yaptırmaya karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Dikkat etmeniz gereken konuları sizin için sıraladık;

Lamina kaplamalar hem hazırlık ve ölçü hem de uygulanma aşamasında hassasiyet gerektiren protezlerdir. Bu nedenle tedavinin el hassasiyeti yüksek ve lamina kaplamalar konusunda deneyimli bir hekim tarafından yapılması önemlidir.
Lamina kaplamalar aşınma kuvvetlerine karşı son derece dayanıklıdırlar fakat ince yapılarından dolayı dikey kuvvetler kırılmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle diş sıkma ve gıcırdatma problemi olan hastalarda gece plakları ile kullanımları tavsiye edilir.
Lamina kaplamalar diş etiyle birebir uyum halindedir. Bu sebeple diş etlerinizde olabilecek bir rahatsızlık kaplamanın uyumunu bozup kullanım ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle ağız hijyenine ekstra önem vermek gerekir. Fırçalamanın yanında diş ipi ve ağız gargaralarının kullanımı da ihmal edilmemelidir.
Tırnak yeme ya da sert yabancı cisim çiğneme gibi alışkanlıklara sahip hastaların lamina kaplamalar yapılmadan önce bu alışkanlıkları bırakmaları tavsiye edilir.
Lamina kaplamaların yapıldığı dişlerle sert kabuklu yiyecekler gibi aşırı kuvvet uygulayacak gıdaların ısırılmasından, herhangi sert bir cismin açılmaya ya da kırılmaya çalışılmasında, kaplamaların zarar görmemesi adına, kaçınmak gerekir.
Yılda iki defa yapılan diş hekimi kontrolleri de lamina kaplamaların gerekli önlemler alınarak ömrünün uzatılmasında önem teşkil eder.

Lamina kaplamalar ne kadar sürer ve nasıl yapılır?

Öncelikle hastaya kapsamlı bir ağız muayenesi yapılır. Genel ağız hijyeni ve sağlığı tespit edilir.
Gerekli görülürse diş eti tedavileri, temizliği ve lamina planlanmayan dişler için diş beyazlatması tedavileri uygulanır.
Uygulama yapılacak dişlerde çürükler varsa temizlenir.
Eğer diş etlerinin boyutlarında bir orantısızlık ya da başka estetik problemler mevcutsa, bunlar lamina diş kaplama uygulamalarından önce küçük cerrahi işlemlerle düzeltilir.
İşlem öncesi durumun tespiti için fotoğraflar alınır.
Kompozit malzemeyle dişler üzerine geçici bir uygulama yapılarak tedavi sonunda oluşacak görüntü hastaya sunulur. Bu aşamada dişler herhangi bir zarar görmez. Eğer yapılması planlanan dişlerde hastanın başka estetik beklentileri varsa, bu aşamada planlamaya dahil edilir.
Geçici uygulama diş üzerinden uzaklaştırılır. Gerekli görüldüğü durumlarda özel frezler yardımıyla dişlerde çok az miktarda aşındırma yapılır.
Özel ölçü maddeleriyle dişlerin ölçüsü alınarak modeller elde edilir.
İşlem planlanmayan dişlerin rengi tespit edilerek yapılacak lamina kaplamaların renklerine karar verilir.
Kimi zaman “cerec” adı verilen dijital diş hekimliği uygulamaları kullanılır. Bu durumda dişler üzerine titanyum içerikli özel bir toz sprey uygulanarak mikro kamera yardımıyla ölçü alınıp bilgisayar ortamında dijital diş modelleri oluşturulur. Bu durumlarda lamina kaplamaların tasarımı ve üretimi de bilgisayar destekli olarak cihaz içinde gerçekleştirilir. Bilinen en hassas lamina kaplama oluşturma yöntemlerinden biri budur. Bu yöntem tedavinin tek seansta bitirilmesine olanak tanır.
Bir diğer yöntemde lamina kaplamalar, alınan ölçüler aracılığıyla oluşturulan modeller üzerine porselen işlenerek elde edilir. Bu yöntemde ek olarak bir teknisyen aşaması olacağından tedavinin birkaç seans sürmesi olasıdır.
Oluşturulan lamina kaplamalar hasta ağzında prova edilir; eğer herhangi bir aksaklık yoksa adeziv yöntemler adı verilen özel işlemlerle diş yüzeylerine yapıştırılırlar.
Lamina kaplamalar Dijital Diş Hekimliğinin gelişmesi ile 1 tam günde yapılabilmektedir. Ancak net tedavi süresini muayene sonrasında Diş Hekimi verebilir.

Lamina kaplamalara engel olan durumlar nelerdir?

Ön dişlerde aşırı çapraşıklığın bulunduğu durumlarda lamina diş kaplamalar yetersiz kalabilmekte ve öncelikle ortodontik tedaviye ihtiyaç duyulabilmektedir. Böyle durumlarda daha fazla aşındırma yapılan diğer kaplamalar tercih edilebilmektedir. Aşırı diş sıkma problemlerine sahip hastalarda da lamina kaplama işlemlerine başlamadan önce diş sıkma ya da gıcırdatma problemlerinin çözülmesi önerilir.

Lamina diş kaplama fiyatları / Lamina kaplama diş fiyatları

Kompozit lamina diş fiyatları belirlenirken, kullanılacak olan kaplamanın materyali ve kalitesi, kaç dişe uygulanacağı gibi etkenler fiyat üzerinde etkilidir. Ek olarak kaplamanızın kalitesi ve sayısı da fiyat konusunda değişikliğe sebep olabilir.

Porselen kaplamalarla kıyaslandığında yapım süreci ve yapıştırma işlemi daha detaylı olduğu için biraz daha pahalı bir işlem olduğunu söyleyebiliriz.

Lamina kaplama kimlere uygulanır

Lamina kaplama yapılabilmesi için aşağıda ki koşulların sağlanması gerekmektedir:

Hastanın kapanışının uygun olması
Diş gıcırdatma alışkanlığının olmaması
Dişlerin arka yüzeyleri asit erozyonu ile zayıflamamış olması
Lamina Kaplama hangi durumlarda uygulanır

Yukarıdaki saydığımız koşullar dışında dişlerin görünüşünden hoşnut olmayan herkese Lamina restorasyon rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Lamina kaplamanın porselen kaplamadan farkı

Porselen kaplamada dişin tüm yüzeylerinden 1,5 ile 2 mm madde kaldırmak gerekmektedir.
Ancak Lamina kaplamalarda dişin çok az yüzeyini feda ederek, tıraşlayarak Lamina restorasyonlar yapılabilmektedir.

Ömürlük lamina kaplama

Lamina kaplamalar, düzgün yapıldığı takdirde herhangi bir restorasyondan farklı olmayan, uzun ömürlü bir tedavi yaklaşımıdır.

Çapraşık dişlerde lamina kaplama tedavisi

Lamina diş kaplama çapraşık dişler için de uygun bir tedavi yöntemidir. Çapraşık dişleri olan hastalarımıza da rahatlıkla uygulanmaktadır.

Lamina kaplama tedavisi işlem süresi

Lamina kaplamaların tedavisi için 1 hafta 10 gün zamana ihtiyaç vardır.

Bu gönderiyi paylaş


WeCreativez WhatsApp Support
Temsilcimizden online destek ve randevu alabilirsiniz.
👋 Nasıl yardımcı olabilirim?